Elektromontážna činnosť...

 • Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení "revízie"
 • Montáž,oprava a údržba elektrických zariadení
 • Montáž ,oprava bleskozvodov a uzemnení
 • Prípojky NN ,VN
 • Výroba rozvádzačov
 • Montáž , údržba LED osvetlenia
 • a veľa iného z elektrotechnickej praxe...

 

 


Obchodná činnosť...

Predaj elektromateriálu

 • Spínače a zásuvky - domové / priemyselné
 • Ističe,chrániče,poistky a zvodiče prepätia
 • Rozvodné skrine,krabice,boxy a elektromerové skrine
 • Bleskozvodový a zemniaci materiál
 • Ukončovacie a spájacie prvky pre vodiče a káble
 • Relé,stykače,odpínače
 • Izolačný materiál, predlžovacie šnúry a náradie

Káble a vodiče

 • Silové , závesné , telekomunikačné , signálne ,dátové ,ohňuvzdorné ,ploché , koaxiálne

Svietidlá

 • Priemyselné, uličné, núdzové, kancelárske, bytové
 • Žiarovky (úsporné,halogénové,LED), výbojky ,žiarivkové trubice

Stavebná chémia

 • Montážne peny - trubičkové, pištoľové, lepiace, špeciálne
 • Tmely - akrylátové, silikónové, MS polyméry, špeciálne, polyuretánové, brúsiteľné, protipožiarne
 • Lepidlá - chemické kotvy, konštrukčné, montážne, podlahové, špeciálne
 • Nátery a stierky
 • Ostatné produkty - aplikačné náradie, doplnky, pásky, fólie, plachty

Veľkoobchod a maloobchod

 • Predaj fyzickým osobám (podnikateľ so ŽL) a právnickym osobám,Mestské - Obecné úrady,Vysoké  - Stredné  - Základné školy
 • Predaj konečnému spotrebiteľovy
 • Internetový predaj (eShop)

"Nemožné na počkanie a zázraky do 3dní..." cheeky