Kontaktné informácie firmy:


Názov,sídlo a korešpondenčná adresa:

ENERGO SYSTEM SK, s.r.o.
D.Jurkoviča 2366/8 l 955 03 Topoľčany 3 l Slovensko
IČO: 50706861 l DIČ: 2120448319 l IčDPH SK2120448319
Bankové spojenie: SK2856000000009162771001 Prima Banka Slovensko, a.s.

Obchodná kancelária:

Pod Kalváriou 4228 l 95501 Topoľčany - Slovensko
(budova býv. Agrostavu I 1.poschodie)
Aby sme sa Vám mohli plne venovať, odporúčame si rezervovať stretnutie vopred.

enlightened technická podpora/odbyt: 

Pondelok - Štvrtok: 7:00 - 16:00 hod. , Piatok: 7:00 - 12:00 hod.
tel.: +421 948 335 114
e-mail: info (zavináč) energo-system.sk
internet: www.energo-system.sk (www.ienergosystem.com)                                     

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024