Názov,sídlo a korešpondenčná adresa:
 
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o.
D.Jurkoviča 2366/8 l 955 03 Topoľčany 3 l Slovensko
IČO: 50706861 l DIČ: 2120448319 l IčDPH SK2120448319
Bankové spojenie: SK2856000000009162771001 Prima Banka Slovensko, a.s.

Obchodná kancelária ,sklady:

Pod Kalváriou 4228 l 95501 Topoľčany - Slovensko
(budova býv. Agrostavu I 1.poschodie)
Spoločnosť nedisponuje maloobchodnou predajňou !

☎️ Pracovná doba (infolinka):

Pondelok - Štvrtok: 7:00 - 16:00 hod.
Piatok:                   7:00 - 12:00 hod.                           
Obchodno - technický zástupca , veľkoobchod
mobil: +421 948 335 114
e-mail: info@energo-system.sk
HR asistent, odbyt, objednávky , e-shop
mobil: +421 948 122 656
e-mail: eshop@energo-system.sk