ENERGO SYSTEM SK s.r.o. ... história , fakty a cieľe ...

Spoločnosť ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. vznikla ako pokračovateľ živnosti v roku 2010