Postup v prípade reklamácie:

1. zašlite mám e-mail: reklamacie@energo-system.sk s popisom vady/poruchy produktu s Vašimi údajmi adresa,č.mobilu,atď + kópia ďaňového dokladu (pokladničný doklad , faktúra) , objednávka prípadný iný dokument na základe ktorého viete preukázať že bol tovar u nás zakúpený.

2. Reklamovaný tovar starostlivo zabalte a zašlite na adresu (viď kontakty - adresa skladu) vadný tovar na reklamáciu neposielajte na dobierku - zásielka nebude prevzatá!

3.Po prevzatí reklamovaného predmetu - v závislosti od druhu tovaru je riešená reklamácia takto: či je možné tovar opraviť , vymeniť za nový kus , prípadne Vám bude vrátená kúpna cena - dobropis. Reklamácie sa snažíme vybaviť v čo najkratčom čase maximálne však 30dní.