Obchodné a dodacie podmienky spoločnosti ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. platné pre (e-shop) maloobchodný predaj:

1. Rozsah platnosti

Všeobecné podmienky predaja (dalej len "všeobecné podmienky") stnovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok www.energo-system.sk (dalej len "uživatel" alebo "Vy") a firmou ENERGO SYSTEM SK,s.r.o. so sídlom D.Jurkoviča 2366/8 Topoľčany 3,Slovensko vedenou v živ.registri pod číslom 470-15624 (dalej len "ENERGO SYSTEM") tieto podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. ENERGO SYSTEM môže dočasne meniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach.Z toho dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok www.energo-system.sk (dalej len "stránky").Upozornujeme Vás že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne príjmate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.Vstupom do stránok sa zaväzujete dodržiavať všeobecné podmienky.

2. Priebeh objednávky

Pre vytvorenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

- Naše internetové stránky (e-shop): www.energo-system.sk  (NON-STOP)

- e-mailom ne adrese : info@energo-system.sk - len pre registrovaných partnerov 

- telefonicky na telefonnom čisle uvedenom v sekcii "kontakt" v čase 7:00-16:00 hod.

3. Informácie o výrobkoch

Fotografie ilustrujú výrobky nie sú záväzné a ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.Okrem toho ENERGO SYSTEM odmieta akúkolvek zodpovednosť za správnosť technických údajov a popisov výrobkov,ktoré pochádzajú od našich partnerov a dodávateľov.Upozorňujeme Našich zákazníkov,že niektoré výrobky sú dodávané s návodmy na použitie v cudzom jazyku.

4. Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH ( aj bez dph),bez poplatkov za dopravu.Prípadné náklady na dopravu hradí užívateľ a sú zaučtované na konci objednávky k cene vybraného produktu. ENERGO SYSTEM odmieta akúkolvek zodpovednosť za akýkolvek rozdiel,ktorý by mohol nastať medzi odhadovanou cenou Vašej objednávky a cenou uvedenou na faktúre.Vyhradzujeme si právo kedykolvek zmeniť naše ceny,ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené v čase Vašej objednávky.Je možné dohodnúť individuálnu zľavu,no iba v prípade ,ak sa nejedná o už zľavnený tovar.Cenové ponuky platia len ako celok,vyčlenenie (vybratie) položiek z ponuky je zakázané! Všetky ceny platia len pre objednávky cez eShop!Ceny uvedené v našom eShope sú platné len prostredníctvom elektronickej objednávky.Ceny na predajni / výdajni tovaru bez elektronickej objednávky sa môžu líšiť!

5. Dostupnosť tovaru

Skladom - tento tovar máme bežne skladom,a môže byť ihneď vyexpedovaný

Info v obchode - tovar nemusí byť bežne skladom,dostupnosť tohto tovaru treba preveriť e-mailovým formulárom alebo       telefonicky.

Ak medzi objednaními výrobkami označeními "skladom" niektoré nie sú dočasne na sklade,zaväzujeme sa zaslať Vám dostupné výrobky ihneď a ostatné hneď ako budú opäť na sklade.Poplatky za dopravu za zvyšok objednávky hradí ENERGO SYSTEM.Informácie o dostupnosti sú aktuálne 24hodín vzad.

6. Doručenie

Zakúpený tovar je dodávaný iba na Slovensko.Vaša objednávka bude doručená na adresu,ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.

ENERGO SYSTEM ponúka tieto spôsoby dodania objednaného tovaru:

1) Prepravná spoločnosť DPD

 Platba je riešená formou dobierky v hotovosti,alebo platobnou katrou u kuriéra .Vašu zásielku obdržíte max.do 7 dní,pokiaľ je tovar na sklade.Prepravu zaistí DPD.

V prípade splnenia elektronickej objednávky (eshop) v hodnote nad 200€ s dph a hmotnosti do 30kg Vám nebude účtovnaný poplatok za dopravu.

 

Dodacie lehoty uvedené na stránkach majú len informatívny charakter a môžu byť prípadne pozmenené. ENERGO SYSTEM nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavineným prepravcom.V prípade  neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu,ktoré može trvať niekolko dní.Počas tejto lehoty nieje možné uskutičniť žiadnu peňažnú náhradu,alebo zásielku znova zaslať.Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť,že výrobky zodpovedjú Vašej objednávke a prípadne uviesť každú nezrovnalosť na dodací list vo forme ručne písaních výhrad s Vaším podpisom.Zároveň musíte tieto výhrady zaslať poštou na adreu sekcia "kontakt" alebo emailom na adresu info@ienergosystem.com a to nejneskôr  následujúci pracovný deň od obdržania zásielky.Každá reklamácia uskutočnená mimo tejto lehoty nebude prijatá a zbavuje fi. ENERGO SYSTEM akejkolvek zodpovednosti.V prípade že je nutné tovar vrátiť,musí byť zaslaný do dvoch prac.dní po obdržaní Vašej objednávky.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave,najmä čo sa týka pôvodného obalu,príslušenstva a návodov.Náklady na doručnie hradí užívateľ.Je možné,že Vás požiadame o doplnujúce udaje aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.Z týchto dôvodov a aby sa predišlo akémukolvek oneskoreniu,Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

- Vašu platnú e-mailovú adresu.

- Telefonne číslo (domov ,do práce) na ktorom ste zastihnutelný počas dňa.

Okrem toho,pri každej objednávke ktorá bude presahovať výšku stnovenú fi. ENERGO SYSTEM,budeme od Vás požadovať zaslanie kopie občianskeho preukazu a potvrdenie o bydlisku,poštov,e-mailom

7. Spôsob platby

ENERGO SYSTEM ponúka dva spôsoby:

- dobierkou 

- prevodom na účet,po zaslaní faktúry na Vašu e-mailovú adresu (po uhradení bude objednávka odoslaná)

8. Vrátenie tovaru

Ak výrobok nesplňa Vaše očakávania je možné ho vrátiť do 14-dní,od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkolvek zrážky,okrem nákladov na prepravu.Nemožno vrátiť tovar ktorý je na objednávku alebo meraný (napr.káble)!!! Tovar treba vrátiť v pôvodnom stave a so všetkým príslušenstvom.

9. Záruka a servis

Všetky naše výrobky majú záručnú dobu minimálne 2roky.

V priebehu dvoch rokov záručnej lehoty si poplatky za dopravu hradí užívateľ sám.Každý poškodený výrobok nám musíte zaslať späť poštov (alebo iný prepravca),osobne. ENERGO SYSTEM sa zaväzuje postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa.Prikaždom odoslaní do servisu je bezpodmienečne nutné pripojiť k poškodenému prístroju fotokopiu faktúry,záručný list (pokial bol v balení k prístroju).

Upozornenie.Záruka sa nevzťahuje na:

-poškodenie zapríčinené úpravov alebo nastavením výrobku (iné ako bežné nastavenie),ktoré zapríčinil majiteľ bez písomného súhlasu výrobcu.

-poplatky za pravidelnú údržbu,za opravu alebo alebo náhradu súčiastok,ktoré sú optrebované normálnou prevádzkou

-poplatky za dopravu materiálu

-poškodenie zapríčinené nesprávnym používaním výrobku vrátane:

a) nevhodného použitia materiálu,ktoré nerešpektuje pokyny výrobcu týkajúce sa použitia a údržby výrobku

b) nesprávnej inštalácie

- škody spôsobené nehodou,bleskom,záplavami,zlým prevzdušnením alebo iným dôvodom,za ktorý nieje výrobca zodpovedný

-škody zapríčinené závadou v systéme do ktorého može byť materiál zabudovaný

POZOR, záruka je neplatná ak bolo meno modelu alebo sériové číslo uvedené na výrobku zmenené

V prípade zamietnutia záručnej opravy Vám dodávateľ vypracuje cenovú ponuku na opravu prístroja.Pokiaľ túto ponuku odmietnete,dodávateľ Vám zaučtuje administratívne poplatky.Ak túto ponuku prijmete,musíte previesť určenú čiastku na Náš bankový účet

10. Spory a zodpovednosť

Všeobecné podmienky podliehajú slovenskému právu.ENERGO SYSTEM nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností (vis major), v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových,dopravných alebo komunikačných služieb,v prípade povodní,požiaru alebo vojny.

ENERGO SYSTEM nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame škody,prevádzkové škody,straty na zisku,straty príležitostí,škody alebo náklady,ktoré by mohli vzniknúť ako následok nákupu niektorého z výrobkou na stránkach ENERGO SYSTEM.

Upozorňujeme Vás,že je vhodné uložiť obsiahnuté údaje v zakúpenom tovare. ENERGO SYSTEM nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov,súborov a všeobecne za akukolvek škodu zapríčinenu nesprávnym uložením údajov obsiahnutých v zakúpenom tovare.

ENERGO SYSTEM nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nespávneho zaobchádzania s tovarom,ktorý je k dipozícií na jej stránkach.Pokial nieje možné používať výrobky z dovôdu nezlúčitelnosti materiálu,uživateľ nomôže požadovať žiadne odškodnenie,vrátenie peňažnej čiastky ani obviniť fi. ENERGO SYSTEM

Hypertextové odkazy na stránkach možu viesť na iné stránky ako sú stránky firmy ENERGO SYSTEM. ENERGO SYSTEM nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade ,ak by dosiahol týchto stránok porušoval platnéprávne ustanovenia a predpisy.

Zodpovednosť fi. ENERGO SYSTEM je v každom prípade obmedzená na cenu objednávky

11. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi obchdu fi.ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. sú čítané a kontrolované.ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické a nezákonné komentáre (klamlivá reklama,hanlivé prejavy,urážky,poznámky mimo témy,atď).

12. Ochrana osobných údajov

Udaje,ktoré nám poskytnete su nevyhnutné pre spracovanie a doručnie objednávky,vystavenie faktúry príp.záručného listu.Pokial nám užívatel tieto údaje neposkytne,sme nútení túto objednávku zrušiť.Pri registrácií objednávky sa zaväzujete poskytnúť nám pravidvé informácie.Udanie nepravdivých informácií je v rozpore so všeobecnými podmienkami.

ENERGO SYSTEM SK, s.r.o má právo vybrať,spracovať a užívať Vaše osobné údaje,tieto údaje sú informaticky spracované

ENERGO SYSTEM SK, s.r.o je jediný držitel Vašich osobných údajov.Jedine ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. Vám môže zaslať  informácie v rámci konkrétnych reklamních akcíí.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“