1,Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť na adresu ENERGO SYSTEM SK, s.r.o., Pod kalváriou 4228, 95501 Topoľčany, Slovenská republika. Lehota se považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dňa.

2, Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

3, Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. S tým sú spojené náklady na znovuuvedenie do predaja v originálnom stave tovaru. Zákazník má nárok si prezrieť a vyskúšať tovar. To by však malo slúžiť iba na nevyhnutné zoznámenie sa s vlastnosťami a funkciami tovaru, a to v podstate v takom rozsahu, ako keď si tovar skúšate pri kúpe v kamennom obchode.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na ďialku (nové okno vo formáte PDF (vzor))